Tag Archives: תות שדה

עלון 124, בין כסה לעשור, 26-27 בספטמבר, 2006

תזכורת בענין חופשות:  השבוע מתבצעים המשלוחים לת”א ביום שלישי במקום ביום שני, לחלק קטן מהלקוחות באזור יפו יתבצע המשלוח ביום רביעי (למי שאמור לקבל ביום רביעי נשלחה הודעה במייל). בשבוע הבא לא יתבצע...

קרא עוד
Top