Tag Archives: שעועית ירוקה

5-7 ביוני 2023 – שעשועי שעועית

בשבועות הקרובים נשמח לספר לכם קצת על החברים החדשים, והשבוע - השעועית הטריה, על תרמיליה הקראנצ'ים, ירוקים ושטוחים, או צהובים וגליליים. היא מיוחדת משאר ירקות הקיץ, כי, כמו הפקוס,...

קרא עוד
  • newsletter
  • 0 Comments

13-15 ביוני 2022 – שעשועי שעועית

השעועית היא גידול חובב מתינות. שאר בני משפחתו, משפחת הקטניות, חובבים דווקא קיצוניות: קרירות משמעותית (פול ואפונה) או חום רציני (לוביה וסויה), אבל השעועית אוהבת כשחם במידה ומאוורר במידה...

קרא עוד
  • newsletter
  • 0 Comments

14-16 ביוני 2021 – גן השעשועים של השעועית

השעועית היא גידול חובב מתינות. שאר בני משפחתו, משפחת הקטניות, חובבים דווקא קיצוניות: קרירות משמעותית (פול ואפונה) או חום רציני (לוביה וסויה), אבל השעועית אוהבת כשחם במידה ומאוורר במידה,...

קרא עוד
  • newsletter
  • 0 Comments

11-12 ביוני 2019 – שעשועים של הלב

השעועית היא גידול חובב מתינות. שאר בני משפחתו, משפחת הקטניות, חובבים דווקא קיצונויות: קרירות משמעותית (פול ואפונה) או חום רציני (לוביה וסויה), אבל השעועית אוהבת כשחם במידה ומאוורר במידה,...

קרא עוד

11-12 ביוני 2019 – שעשועים של הלב

השעועית היא גידול חובב מתינות. שאר בני משפחתו, משפחת הקטניות, חובבים דווקא קיצונויות: קרירות משמעותית (פול ואפונה) או חום רציני (לוביה וסויה), אבל השעועית אוהבת כשחם במידה ומאוורר במידה,...

קרא עוד

19-21 ביוני – שעשועים של הלב

“אמר רבי יונה: למה נקרא שמה שעועית? שהיא משעשעת את הלב, ומהלכת את בני מיעים” (תלמוד ירושלמי, כלאיים, דף א, פרק א, הלכה א) השעועית היא גידול חובב מתינות....

קרא עוד
Top