Tag Archives: רגלת הגינה

עלי ח’ביזה #539, 24-26 באוגוסט, ט’-י”א אלול תשע”ה

מזכירים לכם שאנחנו מרכזים הזמנות ללוח השנה המרהיב של אילנה ודוידי. “לוח שנה בגינה” וכשמו כן הוא – מלווה ומתאר, במילים ובתמונות את מחזור השנה בגינה הביתית ובטבע סביבנו....

קרא עוד

עלון 111, 26-28 ביוני, 2006

“שיחי רגלת-הפלא לבבי תודה ירחש, שיח שיח כי יפריח כליל צבעים והוד ירגש. לפרחי רגלת-הפלא לבבי תודה ילהט, פרח פרח לו גביע על גבעול ענג ירעד…”.     (יוסף פיכמן) זריעות...

קרא עוד
Top