Tag Archives: ערצב

יולי

2

עלון 159, 2-4 ביולי 2007, ט”ז’-י”ח בתמוז תשס”ז.

באנו ערצב לגרש השבוע המשכנו לנקות מספר ערוגות בחלק הדרומי של החלקה הישנה בשדה, אלו שאנחנו מתכננים לא לגדל עליהן כלום לזמן מה, עד ספטמבר. אחרי הנקיון – משאריות...

קרא עוד
Top