Tag Archives: מיני דלעת

  • newsletter
  • 0 Comments

18-20 ביולי 2022 – פרי גן העדן ועץ הד(ל)עת

הקיץ מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים –...

קרא עוד
Top