Tag Archives: יום השוויון

עלי ח’ביזה 382, 19-21 במרץ 2012, כ”ה-כ”ז אדר תשע”ב

הודעות לקראת חג האביב: שינוי מועדי משלוח בפסח: בחול המועד פסח אנחנו לא שולחים ארגזים, ומדלגים על יום שני ה9 באפריל ויום רביעי ה11 באפריל. מי שמקבל ארגז פעם...

קרא עוד
Top