Tag Archives: חמניות

עלון 208, 4-6 באוגוסט 2008, ג–ה’ אב תשס”ח

פרח השמש השנה אנחנו מגדלים שוב חמניות לאחר הפסקה של שלוש שנים, והשבוע יופיעו בסליכם האורחים החביבים האלה, כבר לא פורחים אלא יבשים ומוכנים לשליפה. וכך, לכבודם, שוב השבוע...

קרא עוד
Top