Tag Archives: חיטה

21-23 במאי 2018 – ארץ חיטה

מעברו השני של חג השבועות אנחנו ממשיכים את סיפורה של החיטה. ב"פרק הקודם" סיפרנו על אם החיטה הקדומה שמצא אהרון אהרנסון ועל התפתחות החיטה המתורבתת בדרך של ברירה, וניסוי וטעיה...

קרא עוד

14-16 במאי 2018 – עלון שבועות – חג הקציר

לכבוד חג השבועות ביקשו בגן של ילדתי לשלוח עם הילדים טנא חגיגי, וכאמא מסורה פצחתי מיד במלאכה: בקצה החצר, כך זכרתי, צמחו כל החורף שיבולי חיטה יפיפיות, שכבר שמתי...

קרא עוד

עלון 294, חג השבועות תש”ע, 17-20.5.2010

הודעות-תזכורות לקראת חג השבועות ובכלל: – ושוב, אני מזכירה כי עד סוף השבוע הזה מתקבלות הזמנות לאפיה הבאה של יפתח, שתתקיים בשבוע הבא. יפתח מכין מדי שבועיים לחם כוסמין...

קרא עוד

עלון 153, חג הביכורים, 21-24 במאי 2007, ד’-ז’ סיון תשס”ז

הודעה חשובה – שינוי במשלוח בשל חג השבועות: בשבוע של חג הקציר הבא עלינו לטובה: משלוח יום שני (ד’ סיון, 21 במאי) מתקיים כרגיל משלוח יום רביעי (יום החג)...

קרא עוד
Top