Tag Archives: דלעת ערמונים

3-5 ביולי 2023 – עד חצות הלילה

הקיץ מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים –...

קרא עוד
  • newsletter
  • 0 Comments

18-19 במאי – הסחת ד(ל)עת

השבוע התחלנו לקטוף את ראשונות הדלעות שלנו. כשאנחנו בח'ביזה מדברים על דלעות, אנחנו מדברים גם על פלח הדלעת המוכרת, הכתומה מבפנים ובהירה מבחוץ, אבל גם על הדלועים הקטנים יותר...

קרא עוד

עלי ח’ביזה #577, 14-15 ביוני 2016, ח’-ט’ סיון תשע”ו

שבוע הספר הקטמוני האלטרנטיבי הראשון 2016, שיתקיים במקביל לשבוע הספר הארצי, בין התאריכים 15-25.6, נועד לתת “קונטרה” לכיוון הממוסחר שתפסו אירועי שבוע הספר בשנים האחרונות. הכוונה היא לתת במה ולחגוג יצירה...

קרא עוד

עלי ח’ביזה #529, 15-17 ביוני 2015, כ”ח-ל’ סיון תשע”ה

המלכה תבקש (דלעת) ערמונים מן האש בשבועות האחרונים התחלנו לקטוף את ראשונות הדלעות שלנו. כשאנחנו בח’ביזה מדברים על דלעות, אנחנו מדברים גם על פלח הדלעת המוכרת, הכתומה מבפנים ובהירה מבחוץ, אבל...

קרא עוד

עלי ח’ביזה #482, 16-18 ביוני 2014, י”ח-כ סיון תשע”ד

להוציא את (דלעת) הערמונים מן האש – וישר לצלחת… בשבועות האחרונים התחלנו, מוקדם מכרגיל, לקטוף את ראשונות הדלעות שלנו. כשאנחנו בח’ביזה מדברים על דלעות, אנחנו מדברים גם על פלח...

קרא עוד
Top