Tag Archives: דלעת נאפולי

יולי

1

1-3 ביולי 2024 – דלעת – גרעינים לפיצוח, קליפה קשה, מזון, מסיכה, כלי הקשה…

הקיץ מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – וכמו הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים – ירוקות,...

קרא עוד
יולי

3

3-5 ביולי 2023 – עד חצות הלילה

הקיץ מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים –...

קרא עוד
יולי

18

  • newsletter
  • 0 Comments

18-20 ביולי 2022 – פרי גן העדן ועץ הד(ל)עת

הקיץ מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים –...

קרא עוד
יולי

5

  • newsletter
  • 0 Comments

6-8 ביולי 2020 – פצצת דלעת

הקיץ מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים –...

קרא עוד
יוני

24

  • newsletter
  • 0 Comments

24-26 ביוני 2019 – עד חצות היא נרתמת למלא בקשה

חודש יוני מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים...

קרא עוד
יוני

11

11-13 ביוני 2018 – מניחות את הד(ל)עת

חודש יוני מביא איתו מדי שנה ירקות חדשים לארגז, וביניהן, את העושר המקסים של ריבוי הדלעות שלנו – בפאראפרזה על הביטוי הידוע, כשם שד(ל)עותיהן שונות, כך גם פרצופיהן שונים...

קרא עוד
Top